Kredyt deweloperski – co to jest i jak działa?

Kredyt deweloperski to jeden z rodzajów kredytów udzielanych przez banki. Jest to forma finansowania inwestycji budowlanych, której celem jest umożliwienie deweloperom sfinansowania budowy lub zakupu nieruchomości. Kredyt taki może być udzielony zarówno dla inwestycji mieszkaniowych, jak i komercyjnych. W ramach kredytu deweloperskiego bank udziela pożyczki na określony czas, pod zastaw nieruchomości. Kredyt ten jest szczególnie atrakcyjny dla deweloperów, którzy nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi na sfinansowanie swoich projektów budowlanych. W niniejszym artykule omówimy szczegółowo zasady, wymagania i procedury związane z kredytem deweloperskim.

Rodzaje kredytów deweloperskich

Kredyt deweloperski to specjalny rodzaj kredytu udzielanego osobom lub firmom zajmującym się budową nieruchomości. Istnieją różne rodzaje kredytów deweloperskich, które różnią się między sobą głównie warunkami finansowymi oraz przeznaczeniem. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje kredytów deweloperskich:

  • Kredyt inwestycyjny na budowę nieruchomości – kredyt udzielany deweloperowi na sfinansowanie budowy nieruchomości. Jest to najczęściej spotykany rodzaj kredytu deweloperskiego.
  • Kredyt na zakup działki – kredyt umożliwiający zakup terenu pod budowę nieruchomości. Taki kredyt jest udzielany na podstawie umowy przedwstępnej zakupu działki.
  • Kredyt obrotowy deweloperski – kredyt umożliwiający sfinansowanie bieżących wydatków firmy deweloperskiej, takich jak koszty wynagrodzeń pracowników, koszty marketingu, wynajmu biur itp.
  • Kredyt dla dewelopera na wykończenie nieruchomości – kredyt umożliwiający sfinansowanie prac wykończeniowych, jakie trzeba wykonać przed oddaniem nieruchomości do użytku.
  • Kredyt refinansowy dla deweloperów – kredyt umożliwiający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, takich jak kredyty na budowę nieruchomości czy kredyty obrotowe. Dzięki refinansowaniu deweloper może obniżyć koszty obsługi zadłużenia.

Rodzaj kredytu deweloperskiego, który zostanie wybrany zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych dewelopera.

Zasady przyznania kredytu deweloperskiego

Kredyt deweloperski to specjalny rodzaj pożyczki, który jest udzielany osobom lub firmom, które zajmują się budową lub modernizacją nieruchomości. Udzielając kredytu deweloperskiego, bank bierze na siebie ryzyko związane z projektem deweloperskim, a w zamian otrzymuje comiesięczne spłaty wraz z odsetkami. Zasady przyznawania kredytów deweloperskich mogą się różnić w zależności od banku, ale istnieją pewne ogólne wymagania.

Zabezpieczenie kredytu a kredyt deweloperski

Kredyt deweloperski jest zwykle udzielany na dłuższy okres czasu, co oznacza, że bank musi zadbać o odpowiednie zabezpieczenia w przypadku niespłacenia zobowiązania przez kredytobiorcę. Oto kilka typowych zabezpieczeń kredytu deweloperskiego:

  • Zastaw na nieruchomości – Bank zazwyczaj wymaga ustanowienia hipoteki na nieruchomości, która stanowi przedmiot inwestycji. W przypadku niewywiązania się z terminowych spłat kredytu, bank może przystąpić do realizacji zastawu.
  • Poręczenie – W przypadku, gdy deweloper nie jest w stanie ustanowić zastawu na swojej nieruchomości, bank może poprosić o poręczenie osoby trzeciej, która w przypadku niewywiązania się z terminowych spłat kredytu, będzie zobowiązana do jego spłaty.
  • Zabezpieczenia finansowe – Bank może wymagać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń finansowych, takich jak depozyty czy gwarancje bankowe, które zwiększają bezpieczeństwo spłaty kredytu.
  • Ubezpieczenia – W przypadku kredytów na większe kwoty, bank może wymagać od dewelopera posiadania odpowiednich ubezpieczeń, takich jak ubezpieczenie od ognia i kradzieży, aby zminimalizować ryzyko utraty wartości nieruchomości.
  • Konto powiernicze – W niektórych przypadkach bank może wymagać, aby kredytobiorca otworzył konto powiernicze, na którym będą przechowywane środki przeznaczone na realizację inwestycji. Bank będzie miał wówczas pełną kontrolę nad wypłacaniem tych środków, co zwiększa bezpieczeństwo spłaty kredytu.

Warto pamiętać, że banki mogą wymagać różnych form zabezpieczeń, w zależności od indywidualnej sytuacji kredytowej dewelopera. Wszystkie zabezpieczenia powinny być dobrze przemyślane, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przypadku niespłacenia kredytu.

Własny wkład dewelopera a kredyt deweloperski

Deweloper musi wnieść własny wkład finansowy do projektu, co stanowi jedno z wymagań przyznania kredytu. Wysokość wkładu może się różnić, ale zazwyczaj wynosi od 20% do 30% całkowitej wartości projektu. Taki wymóg ma na celu zminimalizowanie ryzyka bankowego i zapewnić, że deweloper ma rzeczywisty wkład w projekcie.

Historia kredytowa a kredyt deweloperski

Banki zazwyczaj sprawdzają historię kredytową dewelopera przed udzieleniem kredytu. Dłużnicy z dobrym historią kredytową i wysokim wskaźnikiem wypłacalności mają większe szanse na otrzymanie kredytu.

Plan biznesowy a kredyt deweloperski

Deweloper musi przedstawić bankowi szczegółowy plan biznesowy, który obejmuje m.in. koszty projektu, harmonogram budowy, prognozy sprzedaży i zysków. Banki chcą mieć pewność, że projekt jest realny i ma szanse na powodzenie.

Zgodność z przepisami a kredyt deweloperski

Projekt deweloperski musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Banki nie chcą ryzykować inwestycji w projekty, które mogą zostać zatrzymane z powodu naruszenia przepisów.

Wymienione powyżej zasady są ogólne i mogą się różnić w zależności od banku i konkretnych warunków kredytowych. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o kredyt deweloperski, warto dokładnie przestudiować oferty różnych banków i porównać warunki kredytowe.

Rynek kredytów deweloperskich w Polsce

Rynek kredytów deweloperskich w Polsce jest stosunkowo rozwinięty, co wynika z dynamicznego rozwoju sektora nieruchomości w kraju. Banki oraz instytucje finansowe oferują szeroki wybór produktów kredytowych dla deweloperów, z różnymi warunkami i oprocentowaniem.

Według danych Narodowego Banku Polskiego (NBP), wartość udzielonych kredytów dla sektora nieruchomości wynosiła około 340 miliardów złotych w 2020 roku. Wśród nich kredyty dla deweloperów stanowiły znaczącą część.

W Polsce działają również instytucje specjalizujące się w udzielaniu kredytów deweloperskich, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, który oferuje kredyty na realizację inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, czy Polski Fundusz Rozwoju, który udziela wsparcia finansowego dla projektów infrastrukturalnych i mieszkaniowych.

Pomimo tego, że rynek kredytów deweloperskich w Polsce jest dobrze rozwinięty, to z powodu ryzyka związanego z inwestycjami deweloperskimi oraz zmian na rynku nieruchomości, banki często wymagają od deweloperów spełnienia rygorystycznych wymagań związanych z zabezpieczeniem kredytu.

Podsumowanie najważniejszych informacji o kredytach deweloperskich

Kredyt deweloperski to forma finansowania budowy lub remontu nieruchomości. W Polsce dostępnych jest wiele rodzajów kredytów deweloperskich, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych inwestora. Wśród najpopularniejszych znajdują się kredyty hipoteczne z przeznaczeniem na cele deweloperskie, kredyty w rachunku bieżącym oraz kredyty zabezpieczone wekslem in blanco.

Zasady przyznawania kredytów deweloperskich regulowane są przez banki i są uzależnione od indywidualnych sytuacji finansowych inwestora oraz ryzyka związanego z projektem. Zabezpieczeniem kredytu deweloperskiego są często nieruchomości oraz weksle in blanco.

Rynek kredytów deweloperskich w Polsce rozwija się dynamicznie i jest coraz bardziej konkurencyjny. Większość banków oferuje swoim klientom kredyty deweloperskie, a także korzystne warunki, takie jak dłuższe okresy spłaty lub niskie oprocentowanie. Wraz z rozwojem rynku deweloperskiego w Polsce, zapotrzebowanie na kredyty deweloperskie będzie rosło, co stanowi szansę dla inwestorów na finansowanie swoich projektów.

Możesz również polubić…