Przelewy bankowe: czym są i jakie są ich rodzaje?

Przelew bankowy to instrukcja danego rachunku bankowego do dokonania transferu określonej kwoty pieniędzy na rachunek bankowy odbiorcy. Aby dokonać przelewu, należy znać numer rachunku bankowego odbiorcy, nazwę banku oraz kod BIC/SWIFT.

Przelewy bankowe to obecnie najpopularniejszy sposób dokonywania płatności. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie, ponieważ pieniądze przesyłane są w sposób elektroniczny, a dane klientów są chronione przez banki. Dodatkowo, przelewy bankowe pozwalają na szybkie i sprawnie realizowanie płatności, bez konieczności przynosić gotówki do banku czy dokonywać przelewów pocztowych.

Rodzaje przelewów bankowych

W Polsce wyróżnia się kilka rodzajów przelewów bankowych, z których najczęściej korzystają klienci indywidualni i przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje przelewów bankowych:

 • Przelew krajowy – to standardowy przelew pomiędzy kontami bankowymi w ramach jednego kraju, wykonywany w polskiej walucie (złotówki). Przelew krajowy może być zwykły (na rachunek bankowy) lub bezgotówkowy (na kartę płatniczą).
 • Przelew zagraniczny – to przelew pomiędzy kontami bankowymi w różnych krajach, wykonany w walucie obcej. Do wykonania przelewu zagranicznego potrzebna jest międzynarodowa identyfikacja rachunku bankowego (IBAN) oraz kod SWIFT banku odbiorcy.
 • Przelew ekspresowy – to szybki przelew realizowany zwykle w ciągu jednego dnia roboczego. Przelew ekspresowy może być krajowy lub zagraniczny i jest zwykle droższy od standardowego przelewu.
 • Przelew cykliczny – to automatyczny przelew wykonany co określony czas (np. co miesiąc). Przelew cykliczny jest przydatny, gdy regularnie dokonujemy płatności o stałej wysokości (np. rachunki za prąd czy czynsz).
 • Przelew na rzecz ZUS – to przelew wykonany na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, służący do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Przelew na rzecz US – to przelew wykonany na rzecz Urzędu Skarbowego, służący do opłacenia podatków.
 • Przelew natychmiastowy – to szybki przelew realizowany zwykle w ciągu kilku minut, dostępny przez całą dobę. Przelew natychmiastowy może być wykonany tylko między bankami, które uczestniczą w systemie Express ELIXIR.

Warto pamiętać, że w zależności od banku, rodzaju przelewu oraz sposobu wykonania, koszty i czas realizacji przelewu mogą się różnić.

Jakie dane potrzebne są do wykonania przelewu bankowego?

Aby dokonać przelewu bankowego, niezbędne są pewne informacje dotyczące rachunku bankowego odbiorcy oraz kwoty przelewu. Poniżej przedstawione są podstawowe dane wymagane przy wykonywaniu przelewu bankowego:

 • Numer rachunku bankowego odbiorcy – Należy podać pełny numer rachunku bankowego odbiorcy, składający się z 26 cyfr (w Polsce).
 • Nazwa odbiorcy – Imię i nazwisko lub pełna nazwa odbiorcy przelewu.
 • Adres odbiorcy – Adres, w którym mieszka lub prowadzi działalność odbiorca przelewu.
 • Tytuł przelewu – Informacja ta jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na szybkie i poprawne zidentyfikowanie przelewu. W tytule należy podać dokładny cel przelewu, np. numer faktury, umowy, czy innej transakcji.
 • Kwota przelewu – Należy podać dokładną kwotę przelewu, wyrażoną w walucie rachunku bankowego nadawcy.
 • Data realizacji przelewu – Należy określić datę, w której ma zostać zrealizowany przelew.
 • Numer rachunku bankowego nadawcy – Zwykle nie jest wymagane podanie numeru rachunku bankowego nadawcy, ale w niektórych przypadkach może być to konieczne.
 • Kod BIC/SWIFT – Kod BIC/SWIFT to unikalny identyfikator banku, który pozwala na dokonanie międzynarodowego przelewu bankowego.
 • Numer identyfikacyjny płatnika – W przypadku płatności dokonywanych przez przedsiębiorców, wymagane jest podanie numeru identyfikacyjnego (NIP) płatnika.

W zależności od banku i rodzaju przelewu, mogą być wymagane również dodatkowe informacje, takie jak adres banku odbiorcy czy numer identyfikacyjny międzynarodowy (IBAN).

Jak zrobić przelew bankowy?

Oto krok po kroku, jak dokonać przelewu bankowego:

 • Zaloguj się do swojego konta bankowego przez stronę internetową banku lub aplikację mobilną.
 • Wybierz opcję „Przelew” lub „Przelewy bankowe” w menu głównym.
 • Wybierz konto, z którego chcesz dokonać przelewu oraz konto odbiorcy (możesz zapisać odbiorcę, aby w przyszłości łatwiej dokonywać przelewów).
 • Wprowadź kwotę przelewu oraz walutę (jeśli różni się od waluty Twojego konta).
 • Wpisz dane odbiorcy, takie jak imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, numer BIC/SWIFT i adres.
 • Wpisz tytuł przelewu, który będzie identyfikował transakcję (np. „Opłata za wynajem”).
 • Jeśli chcesz, możesz dodać komentarz do przelewu, który będzie widoczny dla odbiorcy.
 • Sprawdź wszystkie wprowadzone dane i upewnij się, że są poprawne.
 • Potwierdź przelew i wykonaj dodatkową autoryzację (np. kod SMS).
 • Otrzymasz potwierdzenie przelewu w formie potwierdzenia transakcji, które możesz zapisać lub wydrukować.

Pamiętaj, że czas realizacji przelewu może różnić się w zależności od banku odbiorcy i kraju, więc upewnij się, że podajesz poprawne dane i wykonujesz przelew z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem płatności.

Czy można anulować przelew bankowy?

Tak, w większości przypadków istnieje możliwość anulowania przelewu bankowego, jednak warunki i procedury mogą się różnić w zależności od banku i kraju. W Polsce banki zazwyczaj umożliwiają anulowanie przelewu w ciągu kilku godzin od jego zlecenia, jeśli nie został jeszcze zrealizowany. W przypadku, gdy przelew został już zaksięgowany, możliwe jest odzyskanie środków tylko za zgodą odbiorcy lub poprzez proces zwrotu środków, co może być skomplikowane i czasochłonne. Dlatego warto dokładnie sprawdzić wszelkie informacje dotyczące przelewu przed jego zleceniem, aby uniknąć konieczności jego anulowania.

Podsumowanie najważniejszych informacji o przelewach bankowych

Przelewy bankowe są powszechnym sposobem przekazywania środków pieniężnych pomiędzy różnymi podmiotami. W dzisiejszej rzeczywistości są one niezwykle ważne dla funkcjonowania gospodarki, umożliwiają bowiem łatwe i bezpieczne dokonywanie płatności bez potrzeby przenoszenia gotówki.

Rodzaje przelewów bankowych w Polsce obejmują: przelewy krajowe, przelewy zagraniczne, przelewy ekspresowe, przelewy SEPA, przelewy internetowe, przelewy mobilne, przelewy natychmiastowe oraz przelewy podatkowe. Każdy z tych rodzajów przelewów posiada swoje specyficzne zastosowanie oraz wymagania dotyczące danych potrzebnych do wykonania transakcji.

Przy dokonywaniu przelewu bankowego niezbędne są m.in. numer rachunku bankowego odbiorcy, kwota przelewu oraz nazwa banku odbiorcy. W niektórych przypadkach może być również wymagane podanie numeru identyfikacyjnego, adresu odbiorcy lub numeru PESEL.

Ważne jest zawsze sprawdzenie danych przed wykonaniem przelewu oraz upewnienie się, że środki zostały przekazane do właściwego rachunku bankowego. W przypadku błędów lub potrzeby anulowania przelewu istnieje możliwość skorzystania z różnych narzędzi bankowych umożliwiających cofnięcie transakcji.

Podsumowując, przelewy bankowe stanowią nieodłączny element dzisiejszego systemu płatności, umożliwiający szybkie, łatwe i bezpieczne przekazywanie środków pieniężnych. Znając różne rodzaje przelewów bankowych oraz wymagane dane do ich wykonania, można korzystać z tego narzędzia w sposób efektywny i bezpieczny.

Możesz również polubić…